สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 0-4552-3032

Email : admin@amnatcharoenlocal.go.th

Share on Line
Share on Pinterest