ประชุมกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สถจ.อำนาจเจริญจัดประชุมกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกคณะ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ.อำนาจเจริญ และนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สถจ.อำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest