น.ส.ณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำเดือย หมู่ 8 อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest