ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งข้างศาลาประชาคม บ้านนิคมแปลง 5,7,8 หมู่ที่ 12 ตำบลชานุมาน องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest