ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.33001 แยกทางหลวงหมายเลข 2034-บ้านโนนสำราญ บ้านนิคมแปลง 1,2 หมู่ที่ 9,10 ตำบลชานุมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest